KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Město Holešov má 1. změnu územního plánu
Zpět

Město Holešov má 1. změnu územního plánu

Přidáno 24. 7. 2023
Ilustrační foto
Územní plán (dále jenom ÚP) je základní koncepční dokument města a je podkladem pro veškerá rozhodování v území.
O tom, že je to zásadní dokument pro město i všechny vlastníky pozemků, svědčí skutečnost, že aktuální ÚP nabyl účinnosti 19. března 2016 a již od okamžiku jeho schválení se začaly scházet podněty k jeho změně.
 
Současná první změna ÚP pak byla přijata zastupitelstvem města dne 26. června 2023. Právní moci nabyla 18. července 2023.
 
Na základě výběrového řízení byla jako zpracovatel změny vybrána společnost Špiller s.r.o., se sídlem Štefánikova 131/61, 612 00 Brno, se kterou byla uzavřena smlouva o dílo (cena dle SOD 1 082 950,- Kč vč. DPH, dodatek za opakované veřejné jednání 102 850,- Kč, tj. celkem 1 185 800 Kč.).
 
Do změny bylo zapracováno celkem 52 požadavků vlastníků pozemků a bylo jí dotčeno 276 lokalit v grafické části, další změny byly provedeny v textové části územního plánu. Samotní žadatelé z celkové částky zaplatili 690 000,- Kč.
 
Jak změna č. 1 ÚP města Holešova, tak i jeho úplné znění jsou k dispozici k nahlédnutí na MěÚ Holešov, konkrétně na odboru územního plánování a stavebního řádu. Elektronicky jsou dokumenty dostupné na internetových stránkách města Holešov na adrese: https://www.holesov.cz/upd-holesov .
 
Zvláštní poděkování si zaslouží Ing. Radomíra Pospíšilová z útvaru územního plánování našeho města, která zajistila skvělou spolupráci mezi všemi zúčastněnými, od členů dvou zastupitelstev přes žadatele až po zpracovatele.
 
Ing. Pavel Karhan,
místostarosta města,
předseda MO KDU-ČSL