KDU.breadcrumbs.homeO nás Podporují nás

Podporují nás

Velmi si vážíme toho, že nám svou podporu v letošních volbách vyjádřily následující osobnosti:
  • Ing. František Rafaja
  • MVDr. Zbyněk Miklík
  • Ing. Bc. Anna Hubáčková
  • Petra Pospíšilová
  • Ing. Michaela Šojdrová
  • Mgr. Milan Svoboda
Ing. František Rafaja

dříve výzkumný a vývojový pracovník v oboru elektroakustiky, nyní v důchodu, před rokem 1989 editor samizdatových edic, publicista, organizátor kulturních akcí, bývalý člen Zastupitelstva města Holešova za KDU-ČSL. Osobnost města Holešova za rok 2013.
 
           Politika KDU-ČSL je především služba bližním, která na první místo klade lidskou důstojnost, osobní zodpovědnost, šetrnost a hospodárnost. To jsou hodnoty, které jsou stále platné a jsou důležité i ve volbách do obecních zastupitelstev. Volíme ty, kterým musí záležet na tom, aby byl Holešov městem pro všechny generace, zvláště o ty nejzranitelnější. Proto je potřeba přizpůsobovat veřejné služby potřebám seniorů, aby mohli vést bezpečný a plnohodnotný život v našem městě ve všech oblastech, jako jsou kultura, vzdělávání a sport. Zároveň je potřeba soustavně podporovat pečovatelské a odlehčovací služby holešovské charity, které pomáhají rodinám s péčí o své nejstarší a nemohoucí členy v domácím prostředí. Proto podporuji KDU-ČSL v Holešově a volím celou její kandidátku!
 
1_DSC_9342_upr.jpg
 MVDr. Zbyněk Miklík
veterinární lékař, bývalý člen Zastupitelstva města Holešova, předseda Všetuláci sobě, z.s.
 
            K dlouhodobým prioritám KDU-ČSL patří také péče o krajinu a zodpovědný vztah k půdě. Země nám byla svěřena do péče, jinou nemáme. Proto je našim úkolem předat ji našim dětem a vnoučatům v dobrém stavu. V takovém, kdy se nebudou muset obávat o své zdraví nebo dokonce o své přežití. Holešovské KDU-ČSL se v uplynulém volebním období podařilo nastartovat systematickou obnovu jak městské, tak i krajinné zeleně, po léta zanedbávané. Díky práci Pavla Karhana ve funkci místostarosty se podařilo zrealizovat projekty v celkové výši 22 mil. Kč. To všechno jsou kroky, které přesahují rámec jednoho volebního období, ale ocení je až nastupující generace.
Proto si politiky KDU-ČSL vážím, a i když z osobních důvodů již nekandiduji, podporuji ji také v letošních obecních volbách. Je to strana, která si nehraje na krátkodobé, líbivé a populistické kroky, ale hledá skutečná a dlouhodobá řešení pro budoucnost nás všech!

2a.jpg

 


Ing. Bc. Anna Hubáčková
ministryně životního prostřední ČR, nestranička za KDU-ČSL
 
           Již jako senátorka jsem měla možnost pozorovat aktivitu členů holešovské organizace KDU-ČSL ve věcech ochrany životního prostředí na Holešovsku. Nyní jako ministryně životního prostředí mohu hodnotit práci místostarosty Pavla Karhana, který za pouhé čtyři roky ve funkci v maximální míře využil možnosti našeho ministerstva ve prospěch krajinné a sídelní zeleně města Holešova i ochrany vody a jejího lepšího zadržování v krajině.
Jako zastupitel Zlínského kraje a předseda Dozorčí rady krajské společnosti Industry servis, se významným způsobem podílel na vzniku studie nového řešení průmyslové zóny v Holešově, která lépe respektuje ochranu vzácného vodního zdroje i životního prostředí. Nyní jako místostarosta města spolu s vedením kraje a zóny připravuje realizaci zeleného biokoridoru oddělující město od zóny.
Volba kandidátky KDU-ČSL je pro holešovské voliče zárukou zdravého životního prostředí!
 
DSC_7395.jpg
 


Petra Pospíšilová
fitness trenér, trenér zdravotní tělesné výchovy, výživový poradce. Úspěšná reprezentantka města Holešova v naturální kulturistice. Držitelka několika titulů z MS a ME v kategorii fitness model a sport model. Osobnost města Holešova za rok 2021 v kategorii trenér – organizační pracovník.
 
           S Pavlem Karhanem jsem se osobně seznámila na konci srpna loňského roku, kdy se rozhodlo o uzavření fitness centra po dobu rekonstrukce krytého bazénu. Spolu s několika dalšími sportovci nás přijal ve své kanceláři, vyslechl a okamžitě se nám snažil pomoci. Společně jsme se dohodli na postupu a úkolech, které všichni uděláme. Na další schůzce jsme vyhodnotili možnosti, a když se ukázalo, že z pozice města a provozovatele bazénu není možné v reálném čase „fitko“ otevřít, nabídl nám pomoc i se svou manželkou Lenkou, starostkou holešovského Orla.
Ukázalo se, že nejjednodušší bude sportovat pod hlavičkou tohoto spolku. Od tohoto rozhodnutí neuplynulo ani 14 dní a nový Fitness klub Orel už fungoval. Jen ten, kdo u toho byl, ví, kolik práce se mezitím muselo udělat. Cením si lidí, kteří se umí rychle rozhodovat, zdravě riskovat a plní své sliby. Pavel Karhan prokázal, že na sebe umí vzít odpovědnost, nevymlouvá se na problémy a neoddaluje jejich řešení. Navíc když je potřeba neváhá sundat sako a pomoci s jakoukoliv prací (třeba i se zednickou lžící v ruce). Takové vlastnosti by měli mít lidé i ve vedení města. Proto podporuji kandidátku KDU-ČSL!
 
4.jpg
 


Ing. Michaela Šojdrová
europoslankyně za KDU-ČSL
 
             Dlouhodobě sleduji bohaté aktivity KDU–ČSL v Holešově a mám z nich upřímnou radost. Oceňuji spolupráci ve vedení města, která má viditelné přínosy. Lidovci v Holešově nejen, že úspěšně organizují veřejné akce, které přispívají k oživení centra města či místních částí, ale umí při tom spolupracovat s aktivními občany a místními spolky. Několikrát jsem se o tom mohla přesvědčit při stavění a kácení máje na náměstí, při pořádání Svatováclavského turnaje v malé kopané nebo mikulášské besídky. 
Každý, kdo viděl sehraný tým okolo Pavla Karhana při organizaci těchto akcí, mi dá za pravdu, že jsou připraveni se i v dalším volebním období stejně energicky ujmout vedení města Holešova a řešit problémy, které trápí Vás, jeho občany!
 
5.jpgMgr. Milan Svoboda
správce sboru Jednoty bratrské v Holešově

           Strana lidová společně se svými koaličními partnery významně přispěla k pozitivní proměně života v našem městě. Také proto se rozhodla má manželka podpořit KDU-ČSL v nadcházejících komunálních volbách a za stranu lidovou kandiduje. Společně se svojí ženou provozujeme areál U Ámose, který se pro mnohé naše spoluobčany stal příjemným místem společného občerstvujícího setkávání. Věřím že lidová strana se i nadále bude držet tradičních hodnot na kterých stojí zdravá společnost.

6_upr.jpg