KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Oprava střechy smuteční síně
Zpět

Oprava střechy smuteční síně

Přidáno 7. 8. 2023
Ilustrační foto
V pondělí 7. srpna 2023 byla uzavřena smlouva na opravu střechy smuteční síně na městském hřbitově.
Ve výběrovém řízení zvítězila holešovská firma EKONSTAV s cenou 8 430 881,- Kč (s DPH).

Za tyto peníze budou odstraněny stávající skladby střechy až po nosnou konstrukci. Na hlavní střeše bude vytvořeno hydroizolační souvrství s navrženou vegetační vrstvou. U střechy nadstavby bude provedena oprava spádování a realizace hydroizolačních vrstev. Rovněž budou upraveny dešťové vpusti, atiky, odvětrávací komínky a hromosvod. Na tuto akci jsme získali dotaci ve výši 9 131 921,- Kč (dotace bude ponížena dle vysoutěžené ceny).

Předání staveniště proběhne do týdne a termín na realizaci jsou 4 měsíce. Po dobu stavby budou přijata taková opatření, která při minimálních omezeních umožní provoz pietního místa. Přesto se za dočasné komplikace občanům předem omlouváme.

Ing. Pavel Karhan,
místostarosta města Holešova,
předseda MO KDU-ČSL

Obr. 1. Havarijní stav střechy již dlouho volal po celkové opravě. Foto: P. Karhan.
IMG_20230807_093554_resized_20230807_045742610.jpg